Hướng dẫn cài đặt ssl chuyển hướng http sang https bằng .htaccess trong WordPress

17-12-2021 1.336 lượt xem

Hướng dẫn cài đặt ssl chuyển hướng http sang https bằng .htaccess trong WordPress

Với các website hiện đại ngày nay, việc sử dụng SSL như là một yêu cầu bắt buộc với việc bảo mật website cũng như việc tối ưu SEO từ khóa Google. Hiện nay có khá nhiều lựa chọn cài đặt SSL thông qua các hosting miễn phí cũng như có phí, việc cài đặt hết sức trực quan dễ dàng với các hướng dẫn cụ thể, tuy nhiên có việc cấu hình chuyển hướng http sang https bằng file .htaccess không phải bạn quản trị website nào cũng làm được. Vì vậy hôm nay Thiết Kế Web Quy Nhơn sẽ hướng dẫn các bạn chuyển hướng trên hosting Linux sử dụng web server là Apache (server thường dùng cho website làm bằng wordpress)

  • Bước 1: Download file .httaccess về dưới máy tính của các bạn
  • Bước 2: Mở file .httaccess vừa download bằng phần mềm notepad hoặc bất cứ phần mềm đọc code nào có trên máy của bạn
  • Bước 3: Chèn đoạn mã dưới đây sau đó lưu file lại và upload ngược lên trên hosting của bạn

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTPS} !=on [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]
</IfModule>

Các bạn chú ý bỏ các dòng hoặc các thẻ mà file .httacess của bạn đã có.

Chúc các bạn thành công!