Thủ thuật wordpress

17/12/2021

Hướng dẫn cài đặt ssl chuyển hướng http sang https bằng .htaccess trong WordPress

Với các website hiện đại ngày nay, việc sử dụng SSL như là một yêu cầu bắt buộc với việc bảo mật ...